Payment / ชำระค่าบริการ Super-Colo : บริการ เช่าcolo หรือ โคโล เพื่อ load Bit ความเร็วสูง ใน ราคาถูก, บริการ โคโล, ราคา โคโล, ราคา Colo ,
 

รายละเอียด การชำระค่าบริการ
 

ธนาคารกสิกรไทย
* เบอร์บัญชี 748-2-71741-6
* ชื่อบัญชี นาง สุดารัตน์
* สาขา พระราม 3
* ชนิดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 

ธนาคารกรุงเทพ
* เบอร์บัญชี 101-854964-0
* ชื่อบัญชี นาง สุดารัตน์
* สาขา สำนักงานใหญ่สีลม
* ชนิดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 

ธนาคารไทยพาณิชย์
* เบอร์บัญชี 215-229331-5
* ชื่อบัญชี นาง สุดารัตน์
* สาขา พระราม 3
* ชนิดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 
 


สถานที่ตั้ง Server

Otaro,Proen,Nettree,ISPIO
ชั้น 4 อาคาร กสท. โทรคมนาคม ถนนเจริญกรุง, เขต บางรัก, กรุงเทพฯ
พิกัด : +13° 43' 36.30", +100° 30' 50.56"
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น  
Home | Package | Service | Payment | Register | Login